Porządek obrad
BrukselaŚroda, 29 listopada 2017 r. - Czwartek, 30 listopada 2017 r. 203k

  Środa, 29

Debaty15:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

A8-0359/2017

BUDESiegfried Mureşan, Richard Ashworth

Decyzja przyjęta w sprawie stanu unii energetycznej w 2017 r.

Zabójcze powodzie w rejonie Attyki i pomoc humanitarna w czasie klęski żywiołowej

Termin

Okres przejściowy w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9

A8-0255/2017

 ***I

ECONPeter Simon

Termin

Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Termin

Sytuacja w Jemenie

Negocjacje w sprawie Konwencji ustanawiającej wielostronny trybunał rozstrzygania sporów inwestycyjnych

O-000084/2017

KomisjaINTA

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Czwartek, 30

Debaty09:00 - 11:20

Termin

Klasyfikacja niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym

A8-0302/2017

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Termin

Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności

A8-0339/2017

EMPLHelga Stevens

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania11:30 - 13:30

Uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.

A8-0372/2017

BUDGJens Geier

Termin

Projekt budżetu korygującego nr 6/2017: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania zgodnie ze zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne i grzywny)

A8-0379/2017

BUDGJens Geier

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej do celów płatności zaliczkowych w ramach budżetu ogólnego Unii na rok 2018

A8-0371/2017

BUDGInese Vaidere

Termin

Uruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących stawieniu czoła obecnym wyzwaniom związanym z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami dla bezpieczeństwa

A8-0370/2017

BUDGSiegfried Mureşan

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Grecji nr EGF/2017/003 GR/Attica retail

A8-0367/2017

BUDGMarie-Pierre Vieu

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię EGF/2017/005 FI/Retail

A8-0366/2017

BUDGRăzvan Popa

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

A8-0359/2017

BUDESiegfried Mureşan, Richard Ashworth

Wniosek o uchylenie immunitetu Any Gomes

A8-0363/2017

JURILaura Ferrara

Zmiany w zakresie zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, inwestycji na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz celu „Europejska współpraca terytorialna”

A8-0358/2017

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu, określająca warunki uczestnictwa Arabskiej Republiki Egiptu w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

A8-0353/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, określająca warunki uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

A8-0354/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, określająca warunki uczestnictwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA)

A8-0355/2017

 ***

ITRESofia Sakorafa

Przystąpienie Chile, Islandii i Bahamów do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

A8-0364/2017

 *

JURIAngel Dzhambazki

Przystąpienie Panamy, Urugwaju, Kolumbii i Salwadoru do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

A8-0362/2017

 *

JURIAngel Dzhambazki

Przystąpienie San Marino do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

A8-0360/2017

 *

JURIAngel Dzhambazki

Przystąpienie Gruzji i Republiki Południowej Afryki do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

A8-0361/2017

 *

JURIAngel Dzhambazki

Termin

Okres przejściowy w celu złagodzenia wpływu wprowadzenia MSSF 9

A8-0255/2017

 ***I

ECONPeter Simon

Termin

Ustanowienie Instrumentu na rzecz przyczyniania się do stabilności i pokoju

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Termin

Klasyfikacja niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym

A8-0302/2017

 ***I

ECONGunnar Hökmark

Termin

Zobowiązania wynikające z podatku od wartości dodanej od świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość

A8-0307/2017

 *

ECONCătălin Sorin Ivan

Termin

Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

A8-0306/2017

 *

ECONLuděk Niedermayer

Termin

Sytuacja w Jemenie

Termin

Wdrażanie europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności

A8-0339/2017

EMPLHelga Stevens

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2017Informacja prawna