Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 22 października 2018 r. - Czwartek, 25 października 2018 r. 252k

  Poniedziałek, 22

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje

A8-0313/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Termin

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Termin

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Wystąpienia jednominutowe (art. 163 Regulaminu PE)

  Wtorek, 23

Debaty09:00 - 10:30

Termin

Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a ochrona danych

Debaty10:30 - 12:50

Debata z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem na temat przyszłości Europy

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania13:00 - 14:30

Konsultacja w sprawie immunitetu Alfonsa Luigiego Marry

A8-0325/2018

JURIGilles Lebreton

Wniosek o uchylenie immunitetu Manolisa Kefalogiannisa

A8-0333/2018

JURIJean-Marie Cavada

Elektroniczna publikacja Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

A8-0323/2018

 ***

JURIPavel Svoboda

Umowa między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

A8-0304/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

A8-0303/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

Umowa między Unią Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

A8-0305/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

Umowa między Unią Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

A8-0306/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

Umowa między Unią Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

A8-0301/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

Umowa między Unią Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

A8-0302/2018

 ***

LIBEEmilian Pavel

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Portugalii – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

A8-0311/2018

BUDGJosé Manuel Fernandes

Powołanie dyrektora zarządzającego EFIS

A8-0314/2018

 *

BUDG, ECONJean Arthuis, Roberto Gualtieri

Powołanie zastępcy dyrektora zarządzającego EFIS

A8-0312/2018

 *

BUDG, ECONJean Arthuis, Roberto Gualtieri

Termin

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)

A8-0288/2018

 ***I

ENVIMichel Dantin

Termin

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia w zakresie zasobów na inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

A8-0282/2018

 ***I

REGIIskra Mihaylova

Termin

Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska

A8-0324/2018

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Termin

Rola partycypacji finansowej pracowników w tworzeniu miejsc pracy i reaktywizacji bezrobotnych

A8-0293/2018

EMPLRenate Weber

Debaty15:00 - 23:00

Program prac Komisji na rok 2019

Termin

Afera CumEx - przestępstwo finansowe i luki wobowiązujących ramach prawnych

Termin

Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule

Termin

Sytuacja na Morzu Azowskim

Termin

Sytuacja w Wenezueli

Termin

Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada

A8-0300/2018

CONTMarco Valli

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

A8-0299/2018

CONTBart Staes

  Środa, 24

Debaty09:00 - 11:50

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17-18 października 2018 r.

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Wniosek o uchylenie immunitetu Steeve'a Brioisa

A8-0349/2018

JURITadeusz Zwiefka

Wniosek o uchylenie immunitetu Sophie Montel

A8-0350/2018

JURITadeusz Zwiefka

Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa

A8-0351/2018

JURIHeidi Hautala

Termin

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje

Termin

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje

A8-0313/2018

BUDGDaniele Viotti, Paul Rübig

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada

A8-0300/2018

CONTMarco Valli

Termin

Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

A8-0299/2018

CONTBart Staes

Wsparcie dla reform strukturalnych w państwach członkowskich

A8-0316/2018

 ***I

REGILambert van Nistelrooij, Constanze Krehl

Decyzja wykonawcza w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

A8-0344/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

A8-0343/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Decyzja wykonawcza Rady w sprawie rozpoczęcia w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

A8-0345/2018

 *

LIBEBranislav Škripek

Termin

Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

A8-0317/2018

 ***I

ENVIFrédérique Ries

Termin

Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie systemu informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie kontroli granicznych

A8-0347/2017

 ***I

LIBECarlos Coelho

Termin

Utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych

A8-0349/2017

 ***I

LIBECarlos Coelho

Termin

Użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich

A8-0348/2017

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Termin

Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych

A8-0307/2018

 *

ECONMiguel Viegas

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zezwolenia na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę NK603 × MON 810

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122

Debaty15:00 - 23:00

Ocena Traktatu z Lizbony

Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2017 r.

Przywóz dóbr kultury

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Termin

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

A8-0202/2018

 ***I

TRANChristine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Termin

Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Termin

Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów

O-000084/2018

KomisjaCULT

Poważna w sytuacja w zakresie niewdrażania unijnego rozporządzenia REACH oraz wykorzystania w UE nieprzebadanych substancji chemicznych

  Czwartek, 25

Debaty09:00 - 11:50

Wdrażanie rozporządzeń w sprawie wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

O-000085/2018

KomisjaENVI

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania12:00 - 14:00

Przywóz dóbr kultury

A8-0308/2018

 ***I

INTA, IMCOAlessia Maria Mosca, Daniel Dalton

Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych

A8-0298/2018

CONTCătălin Sorin Ivan

Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności

A8-0309/2018

 ***I

AGRIPaolo De Castro

Termin

Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi

A8-0035/2016

 ***I

ENVIClaudiu Ciprian Tănăsescu

Termin

Weterynaryjne produkty lecznicze

A8-0046/2016

 ***I

ENVIFrançoise Grossetête

Termin

Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej

A8-0075/2016

 ***I

AGRIClara Eugenia Aguilera García

Termin

Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

A8-0202/2018

 ***I

TRANChristine Revault d'Allonnes Bonnefoy

Termin

Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

A8-0321/2018

 ***I

ENVIAndrzej Grzyb

Termin

Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada

A8-0310/2018

 ***I

PECHAlain Cadec

Termin

Siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

A8-0153/2018

 ***I

ECONOthmar Karas, Pervenche Berès

Termin

Siedziba Europejskiej Agencji Leków

A8-0063/2018

 ***I

ENVIGiovanni La Via

Termin

Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie

Termin

Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko

Termin

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24)

Termin

14. posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14)

Termin

Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro

A8-0329/2018

EMPLKrzysztof Hetman

Termin

Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a ochrona danych

Termin

Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule

Termin

Sytuacja na Morzu Azowskim

Termin

Sytuacja w Wenezueli

Termin

Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów

Termin

Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie!

A8-0297/2018

TRANIsmail Ertug

Termin

Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe

A8-0319/2018

INTAJoachim Schuster

Debaty15:00 - 16:00

Sprawiedliwy rynek dla przemysłu

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna