Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "3" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Koch-Mehrin Silvana"  
Silvana Koch-Mehrin
PE 483.788v02-00
2012 m. balandžio 24 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Silvana Koch-Mehrin
PE 466.960v03-00
2011 m. liepos 19 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Parlamento pozicijos dėl 2012 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. Visi skirsniai
Peticijų komitetas
Silvana Koch-Mehrin
PE 450.909v02-00
2010 m. lapkričio 9 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl 2009 m. konkurencijos politikos ataskaitos
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Teisinis pranešimas