Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "9" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Deutsch Tamás"  
Tamás Deutsch
PE 510.606v02-00
2013 m. spalio 10 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Tamás Deutsch
PE 514.705v02-00
2013 m. rugsėjo 26 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2013 m. prioritetų įgyvendinimas
Regioninės plėtros komitetas
Tamás Deutsch
PE 502.262v02-00
2013 m. birželio 24 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Tamás Deutsch
PE 506.093v02-00
2013 m. gegužės 8 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
Inovacijos siekiant tvaraus augimo. Bioekonomika Europai
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Tamás Deutsch
PE 500.427v02-00
2012 m. gruodžio 19 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2013 m. metinė augimo apžvalga
Regioninės plėtros komitetas
Tamás Deutsch
PE 489.357v03-00
2012 m. rugsėjo 21 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis
Biudžeto kontrolės komitetas
Tamás Deutsch
PE 480.645v02-00
2012 m. kovo 29 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Tamás Deutsch
PE 478.709v02-00
2012 m. vasario 29 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. III skirsnis. Komisija
Regioninės plėtros komitetas
Tamás Deutsch
PE 445.886v03-00
2010 m. spalio 27 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Europos Sąjungoje, nuostoliams atlyginti
Biudžeto kontrolės komitetas
Teisinis pranešimas