Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 3 ar "7. parlamentārais sasaukums, Häfner Gerald"  
Gerald Häfner
PE 492.702v02-00
2012. gada 15. oktobra
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam izveido programmu „Eiropa pilsoņiem”
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Gerald Häfner
PE 480.795v02-00
2012. gada 21. marta
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Pilsoņu gadu (2013. gads)
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Gerald Häfner, Diana Wallis
PE 450.890v03-00
2010. gada 25. novembra
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu
Lūgumrakstu komiteja
Juridisks paziņojums