Dokumenty komisji parlamentarnych
Znaleziono 2 wynik(-i) dla "6 kadencja, Meyer Willy"  
Willy Meyer
PE 411.928v05-00
15 października 2008
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188)
Komisja Rybołówstwa
Willy Meyer
PE 406.066v02-00
10 października 2008
pdf  word 
OPINIA
w sprawie perspektyw rozwoju dotyczących budowania pokoju i ugruntowywania tożsamości narodowej w regionach po konfliktach zbrojnych
Komisja Spraw Zagranicznych
Informacja prawna