Dokumenty komisji parlamentarnych
Znaleziono 6 wynik(-i) dla "7 kadencja, Kaczmarek Filip"  
Filip Kaczmarek
PE 516.716v02-00
18 września 2013
pdf  word 
OPINIA
w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych
Komisja Rozwoju
Filip Kaczmarek
PE 510.683v02-00
26 czerwca 2013
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
Komisja Rozwoju
Filip Kaczmarek
PE 485.941v02-00
4 czerwca 2012
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie
Komisja Rozwoju
Filip Kaczmarek
PE 448.883v02-00
25 października 2010
pdf  word 
OPINIA
w sprawie standardów w zakresie praw człowieka oraz standardów społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych
Komisja Rozwoju
Filip Kaczmarek
PE 445.850v02-00
6 października 2010
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich
Komisja Rozwoju
Filip Kaczmarek
PE 443.110v02-00
1 lipca 2010
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
Komisja Rozwoju
Informacja prawna