Dokumenty komisji parlamentarnych
Znaleziono 3 wynik(-i) dla "7 kadencja, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna"  
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
PE 522.783v03-00
18 grudnia 2013
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego
Komisja Rozwoju Regionalnego
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
PE 487.681v02-00
12 czerwca 2012
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)
Komisja Rozwoju Regionalnego
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
PE 480.521v02-00
27 stycznia 2012
pdf  word 
OPINIA
w sprawie zarządzania jakością w statystyce europejskiej
Komisja Rozwoju Regionalnego
Informacja prawna