Documente ale comisiilor parlamentare
20 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 6-a legislatură, Wallis Diana"  
1 2
Diana Wallis
PE 418.146v02-00
30 martie 2009
pdf  word 
AVIZ
referitor la cel de-al 25-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2007)
Comisia pentru petiții
Diana Wallis
PE 418.180v02-00
13 februarie 2009
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere
Comisia pentru afaceri juridice
Diana Wallis
PE 414.306v02-00
4 noiembrie 2008
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială
Comisia pentru afaceri juridice
Diana Wallis
PE 407.827v02-00
7 octombrie 2008
pdf  word 
AVIZ
privind raportul referitor la societăţile producătoare de anuare înşelătoare (Petiţia 45/2006)
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Diana Wallis
PE 405.918v03-00
1 iulie 2008
pdf  word 
AVIZ
privind noul rol și noile responsabilități ale Parlamentului care decurg din punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona
Comisia pentru afaceri juridice
Diana Wallis
PE 400.486v02-00
31 martie 2008
pdf  word 
AVIZ
privind Strategia UE pentru politica de protecție a consumatorilor pe perioada 2007-2013
Comisia pentru afaceri juridice
Diana Wallis
PE 394.065v02-00
20 decembrie 2007
pdf  word 
AVIZ
privind dezvoltarea cadrului de reglementare a activităților reprezentanților grupurilor de interese (lobbyiștilor) din instituțiile europene
Comisia pentru afaceri juridice
Diana Wallis
PE 390.448v03-00
9 octombrie 2007
pdf  word 
AVIZ
privind monitorizarea aplicării legislaţiei comunitare (2005) (al 23-lea raport anual)
Comisia pentru petiții
Diana Wallis
PE 386.692v02-00
5 octombrie 2007
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea deciziilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere
Comisia pentru afaceri juridice
Diana Wallis
PE 390.367v02-00
26 iunie 2007
pdf  word 
AVIZ
privind Cartea verde privind revizuirea acquis-ului în domeniul protecţiei consumatorului
Comisia pentru afaceri juridice
1 2
Notă juridică