Dokument från parlamentsutskotten
9 träff(ar) för "7:e valperioden, Lövin Isabella"  
Isabella Lövin
PE 521.603v02-00
27 januari 2014
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa
Fiskeriutskottet
Isabella Lövin
PE 507.961v02-00
28 maj 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över innovation för hållbar tillväxt: en bioekonomi för Europa
Utskottet för utveckling
Isabella Lövin
PE 502.105v02-00
21 februari 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna
Utskottet för utveckling
Isabella Lövin
PE 486.094v03-00
20 juni 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken
Utskottet för utveckling
Isabella Lövin
PE 483.813v03-00
22 maj 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över reformen av den gemensamma fiskeripolitiken – Övergripande meddelande
Utskottet för utveckling
Isabella Lövin
PE 473.931v02-00
6 december 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Guinea-Bissau om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna
Utskottet för utveckling
Isabella Lövin
PE 472.277v02-00
7 november 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko
Utskottet för utveckling
Isabella Lövin
PE 458.740v03-00
12 maj 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till rådets beslut om ingående av ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska Republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen
Utskottet för utveckling
Isabella Lövin
PE 438.457v02-00
8 april 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över tillämpningen av EU-lagstiftning som syftar till att bevara den biologiska mångfalden
Fiskeriutskottet
Rättsligt meddelande