EP-udvalgenes dokumenter
2 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, De Rossa Proinsias"  
Proinsias De Rossa
PE 369.867v02-00
24. april 2006
pdf  word 
UDTALELSE
om Kommissionens hvidbog om forsyningspligtydelser
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Proinsias De Rossa
PE 357.639v02-00
14. juli 2005
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om etablering af et integreret handlingsprogram inden for livslang læring
Udenrigsudvalget
Juridisk meddelelse