Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, De Rossa Proinsias" kohta leiti 2 vaste(t)  
Proinsias De Rossa
PE 369.867v02-00
24. aprill 2006
pdf  word 
ARVAMUS
Komisjoni valge raamat üldhuviteenuste kohta
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Proinsias De Rossa
PE 357.639v02-00
14. juuli 2005
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ühtne tegevusprogramm elukestva õppe alal
Väliskomisjon
Õigusalane teave