Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, De Rossa Proinsias"  
Proinsias De Rossa
PE 369.867v02-00
2006 m. balandžio 24 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Komisijos Baltosios knygos dėl bendro intereso paslaugų
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Proinsias De Rossa
PE 357.639v02-00
2005 m. liepos 14 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio integruotą veiksmų programą visą gyvenimą trunkančio mokymosi srityje
Užsienio reikalų komitetas
Teisinis pranešimas