Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "6. parlamentārais sasaukums, De Rossa Proinsias"  
Proinsias De Rossa
PE 369.867v02-00
2006. gada 24. aprīļa
pdf  word 
ATZINUMS
par Komisijas Balto grāmatu par vispārējas nozīmes pakalpojumiem
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Proinsias De Rossa
PE 357.639v02-00
2005. gada 14. jūlija
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par integrētas rīcības programmas izveidi mūžizglītības jomā
Ārlietu komiteja
Juridisks paziņojums