Documenten van de parlementaire commissies
2 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, De Rossa Proinsias"  
Proinsias De Rossa
PE 369.867v02-00
24 april 2006
pdf  word 
ADVIES
inzake het Witboek over diensten van algemeen belang
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Proinsias De Rossa
PE 357.639v02-00
14 juli 2005
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een integraal actieprogramma op het gebied van levenslang leren
Commissie buitenlandse zaken
Juridische mededeling