Dokument från parlamentsutskotten
2 träff(ar) för "6:e valperioden, De Rossa Proinsias"  
Proinsias De Rossa
PE 369.867v02-00
24 april 2006
pdf  word 
YTTRANDE
över vitboken om tjänster av allmänt intresse
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Proinsias De Rossa
PE 357.639v02-00
14 juli 2005
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att inrätta ett integrerat handlingsprogram inom livslångt lärande
Utskottet för utrikesfrågor
Rättsligt meddelande