Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Pflüger Tobias"  
Tobias Pflüger
PE 364.665v03-00
25 Οκτωβρίου 2005
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με μια αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου