Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Pflüger Tobias"  
Tobias Pflüger
PE 364.665v03-00
2005 m. spalio 25 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Afrikos vystymosi strategijos
Užsienio reikalų komitetas
Teisinis pranešimas