Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "6. parlamentārais sasaukums, Pflüger Tobias"  
Tobias Pflüger
PE 364.665v03-00
2005. gada 25. oktobra
pdf  word 
ATZINUMS
par Āfrikas attīstības stratēģiju
Ārlietu komiteja
Juridisks paziņojums