Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 1 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Pflüger Tobias"  
Tobias Pflüger
PE 364.665v03-00
25. októbra 2005
pdf  word 
STANOVISKO
o rozvojovej stratégii pre Afriku
Výbor pre zahraničné veci
Právne oznámenie