Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Gomes Ana"  
Ana Gomes
PE 357.991v03-00
7 Ιουνίου 2005
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων που εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην περιοχή του Νταρφούρ στο Σουδάν
Επιτροπή Ανάπτυξης
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου