Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Gomes Ana" kohta leiti 1 vaste(t)  
Ana Gomes
PE 357.991v03-00
7. juuni 2005
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus teatud piiravate erimeetmete kehtestamiseks, mis on suunatud teatavate rahuprotsessi takistavate ja rahvusvahelist õigust rikkuvate isikute vastu Sudaani Dārfūri piirkonna konfliktis
Arengukomisjon
Õigusalane teave