Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "6. parlamentārais sasaukums, Gomes Ana"  
Ana Gomes
PE 357.991v03-00
2005. gada 7. jūnija
pdf  word 
ATZINUMS
par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko piemēro dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret dažām personām, kuras traucē miera procesu un pārkāpj starptautiskos tiesību aktus konfliktā Dārfūras reģionā Sudānā
Attīstības komiteja
Juridisks paziņojums