Documenten van de parlementaire commissies
1 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Gomes Ana"  
Ana Gomes
PE 357.991v03-00
7 juni 2005
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen die het vredesproces belemmeren en het internationaal recht overtreden in de Sudanese regio Darfur
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Juridische mededeling