Dokument från parlamentsutskotten
1 träff(ar) för "6:e valperioden, Gomes Ana"  
Ana Gomes
PE 357.991v03-00
7 juni 2005
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till rådets förordning om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer som hindrar fredsprocessen och bryter mot internationell rätt i konflikten i Darfur i Republiken Sudan
Utskottet för utveckling
Rättsligt meddelande