Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Staniszewska Grażyna"  
Grażyna Staniszewska
PE 396.712v02-00
25 Ιανουαρίου 2008
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Grażyna Staniszewska
PE 369.904v02-00
28 Απριλίου 2006
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το κοινοτικό δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου