Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "2" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Staniszewska Grażyna"  
Grażyna Staniszewska
PE 396.712v02-00
2008 m. sausio 25 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkės
Regioninės plėtros komitetas
Grażyna Staniszewska
PE 369.904v02-00
2006 m. balandžio 28 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės ir Bendrijos teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais ir koncesijomis
Regioninės plėtros komitetas
Teisinis pranešimas