Dokumenty parlamentních výborů
5 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
11. února 2009
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
3. prosince 2008
pdf  word 
STANOVISKO
k Bílé knize o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
11. září 2008
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
21. dubna 2008
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
12. listopadu 2007
pdf  word 
STANOVISKO
k rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Právní upozornění