EP-udvalgenes dokumenter
5 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
11. februar 2009
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse bestemmelser om økonomisk forvaltning
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
3. december 2008
pdf  word 
UDTALELSE
om hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF’s kartel- og monopolregler
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
11. september 2008
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
21. april 2008
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energimyndigheder
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
12. november 2007
pdf  word 
UDTALELSE
om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Juridisk meddelelse