Parlamentin valiokuntien asiakirjat
5 osumaa haulle "6. vaalikausi, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
11. helmikuuta 2009
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
3. joulukuuta 2008
pdf  word 
LAUSUNTO
valkoinen kirja yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
11. syyskuuta 2008
pdf  word 
LAUSUNTO
esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
21. huhtikuuta 2008
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
12. marraskuuta 2007
pdf  word 
LAUSUNTO
sukupuolten tasa-arvosta ja naisten vaikutusvallan lisäämisestä kehitysyhteistyössä
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Oikeudellinen huomautus