Parlamenti bizottságok dokumentumai
5 találat a következőre: "6. ciklus, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
2009. február 11.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
2008. december 3.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
az EK trösztellenes szabályainak megsértésén alapuló kártérítési keresetekről szóló fehér könyvről
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
2008. szeptember 11.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
2008. április 21.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
2007. november 12.
pdf  word 
VÉLEMÉNY
A nemek közötti egyenlőségről és a nők jogainak érvényesítéséről a fejlesztési együttműködés terén
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Jogi nyilatkozat