Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "5" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
2009 m. vasario 11 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, tam tikras finansų valdymo nuostatas
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
2008 m. gruodžio 3 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Baltosios knygos dėl ieškinių atlyginti žalą, patirtą dėl EB antimonopolinių taisyklių pažeidimo
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
2008 m. rugsėjo 11 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Europos Sąjungos 2009 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
2008 m. balandžio 21 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
2007 m. lapkričio 12 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl lyčių lygybės ir moterų teisių stiprinimo vystomojo bendradarbiavimo srityje
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Teisinis pranešimas