Dokumenti tal-Kumitati Parlamentari
5 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
11 ta' Frar 2009
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 li jistabilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Reġjonali Ewropew għall-Iżvilupp, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni li jikkonċerna ċerti dispożizzjonijiet għat-treġija tal-finanzi
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
3 ta' Diċembru 2008
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-White Paper dwar Azzjonijiet għad-danni għal ksur tar-regoli tal-KE dwar l-antitrust
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
11 ta' Settembru 2008
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
21 t'April 2008
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
12 ta' Novembru 2007
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Għoti ta' Poter lin-Nisa fil-Koperazzjoni ta' Żvilupp
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Avviż legali