Dokumenty komisji parlamentarnych
Znaleziono 5 wynik(-i) dla "6 kadencja, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
11 lutego 2009
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
3 grudnia 2008
pdf  word 
OPINIA
w sprawie Białej księgi w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
11 września 2008
pdf  word 
OPINIA
w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
21 kwietnia 2008
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
12 listopada 2007
pdf  word 
OPINIA
w sprawie równości płci i równouprawnienia kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Informacja prawna