Documente ale comisiilor parlamentare
5 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 6-a legislatură, Crețu Gabriela"  
Gabriela Crețu
PE 418.175v02-00
11 februarie 2009
pdf  word 
AVIZ
referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Gabriela Crețu
PE 412.282v02-00
3 decembrie 2008
pdf  word 
AVIZ
referitor la Cartea albă privind acțiunile în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE antitrust
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Gabriela Crețu
PE 409.466v02-00
11 septembrie 2008
pdf  word 
AVIZ
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Gabriela Crețu
PE 402.532v04-00
21 aprilie 2008
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Agenții pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energetic
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Gabriela Crețu
PE 393.921v02-00
12 noiembrie 2007
pdf  word 
AVIZ
privind egalitatea între femei și bărbați și afirmarea femeilor în cooperarea pentru dezvoltare
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Notă juridică