Документи на парламентарните комисии
4 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Hieronymi Ruth"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
Ruth Hieronymi
PE 398.695v04-00
10 март 2008 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложение за решение на Европейския парламент и Съвета относно подбора и издаването на разрешителни за системите, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ)
Комисия по култура и образование
Ruth Hieronymi
PE 378.620v02-00
28 November 2006
pdf  word 
OPINION
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A market-based approach to spectrum management in the European Union
Committee on Culture and Education
Ruth Hieronymi
PE 371.743v01-00
21 March 2006
pdf  word 
OPINION
Commission Working Document: Revised Proposal for renewal of the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
Committee on Culture and Education
Ruth Hieronymi
PE 350.226v02-00
1 February 2005
pdf  word 
OPINION
evaluating the situation of the Doha Development Programme following the WTO General Council agreement of 1 August 2004
Committee on Culture and Education
Правна информация