Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
4 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Hieronymi Ruth"  
Ruth Hieronymi
PE 398.695v04-00
10 Μαρτίου 2008
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιλογή και αδειοδότηση συστημάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS)
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Ruth Hieronymi
PE 378.620v02-00
28 Νοεμβρίου 2006
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με το δρόμο προς μία ενιαία πολιτική ραδιοφάσματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Ruth Hieronymi
PE 371.743v01-00
21 Μαρτίου 2006
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με την πρόταση για την ανανέωση της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Ruth Hieronymi
PE 350.226v02-00
1 Φεβρουαρίου 2005
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου