Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 4 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Hieronymi Ruth"  
Ruth Hieronymi
PE 398.695v04-00
10. marca 2008
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o výbere a povolení systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS)
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Ruth Hieronymi
PE 378.620v02-00
28. novembra 2006
pdf  word 
STANOVISKO
k: Na ceste k jednotnej frekvenčnej politike Európskej únie
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Ruth Hieronymi
PE 371.743v01-00
21. marca 2006
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu na obnovenie medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Ruth Hieronymi
PE 350.226v02-00
1. februára 2005
pdf  word 
STANOVISKO
k politickým výzvam a rozpočtovým prostriedkom rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Právne oznámenie