Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
2 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, GRAÇA MOURA Vasco"  
Vasco GRAÇA MOURA
PE 388.722v02-00
19 Ιουνίου 2007
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τις θεσμικές και νομικές επιπτώσεις της χρήσης μέσων ενδοτικού δικαίου
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Vasco GRAÇA MOURA
PE 347.227v02-00
23 Νοεμβρίου 2004
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση ενός Συντάγματος για την Ευρώπη
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου