Parlamentin valiokuntien asiakirjat
2 osumaa haulle "6. vaalikausi, GRAÇA MOURA Vasco"  
Vasco GRAÇA MOURA
PE 388.722v02-00
19. kesäkuuta 2007
pdf  word 
LAUSUNTO
ei-sitovien säädösten käytön institutionaalisista ja oikeudellisista vaikutuksista
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Vasco GRAÇA MOURA
PE 347.227v02-00
23. marraskuuta 2004
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta sopimukseksi Euroopan perustuslaista
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Oikeudellinen huomautus