Parlamenta komiteju dokumenti
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "6. parlamentārais sasaukums, GRAÇA MOURA Vasco"  
Vasco GRAÇA MOURA
PE 388.722v02-00
2007. gada 19. jūnija
pdf  word 
ATZINUMS
par soft law (nesaistošu tiesību normu) instrumentu izmantošanas institucionālajām un juridiskajām sekām
Kultūras un izglītības komiteja
Vasco GRAÇA MOURA
PE 347.227v02-00
2004. gada 23. novembra
pdf  word 
ATZINUMS
par projektu Līgumam, ar ko izveido Konstitūciju Eiropai
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Juridisks paziņojums