Documenten van de parlementaire commissies
2 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, GRAÇA MOURA Vasco"  
Vasco GRAÇA MOURA
PE 388.722v02-00
19 juni 2007
pdf  word 
ADVIES
over de institutionele en juridische gevolgen van het gebruik van "soft law"-instrumenten
Commissie cultuur en onderwijs
Vasco GRAÇA MOURA
PE 347.227v02-00
23 november 2004
pdf  word 
ADVIES
inzake het ontwerpverdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Juridische mededeling