Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 2 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, GRAÇA MOURA Vasco"  
Vasco GRAÇA MOURA
PE 388.722v02-00
19. júna 2007
pdf  word 
STANOVISKO
o inštitucionálnych a právnych dôsledkoch používania nástrojov soft law
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Vasco GRAÇA MOURA
PE 347.227v02-00
23. novembra 2004
pdf  word 
STANOVISKO
o návrhu Zmluvy o Ústave pre Európu
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Právne oznámenie