Dokument från parlamentsutskotten
2 träff(ar) för "6:e valperioden, GRAÇA MOURA Vasco"  
Vasco GRAÇA MOURA
PE 388.722v02-00
19 juni 2007
pdf  word 
YTTRANDE
om institutionella och rättsliga konsekvenser av användningen av icke-bindande instrument (s.k. soft law)
Utskottet för kultur och utbildning
Vasco GRAÇA MOURA
PE 347.227v02-00
23 november 2004
pdf  word 
YTTRANDE
över utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Rättsligt meddelande