EP-udvalgenes dokumenter
20 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Wallis Diana"  
1 2
Diana Wallis
PE 418.146v02-00
30. marts 2009
pdf  word 
UDTALELSE
om 25. årsberetning fra Kommissionen om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten
Udvalget for Andragender
Diana Wallis
PE 418.180v02-00
13. februar 2009
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser
Retsudvalget
Diana Wallis
PE 414.306v02-00
4. november 2008
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område
Retsudvalget
Diana Wallis
PE 407.827v02-00
7. oktober 2008
pdf  word 
UDTALELSE
om betænkning om vildledende erhvervsguider (andragende 45/2006)
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Diana Wallis
PE 405.918v03-00
1. juli 2008
pdf  word 
UDTALELSE
om Parlamentets nye rolle og ansvar ved gennemførelsen af Lissabontraktaten
Retsudvalget
Diana Wallis
PE 400.486v02-00
31. marts 2008
pdf  word 
UDTALELSE
om EU's strategi for forbrugerpolitikken 2007-2013
Retsudvalget
Diana Wallis
PE 394.065v02-00
20. december 2007
pdf  word 
UDTALELSE
om udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne
Retsudvalget
Diana Wallis
PE 390.448v03-00
9. oktober 2007
pdf  word 
UDTALELSE
om kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten (2005) (Kommissionens 23. årsrapport)
Udvalget for Andragender
Diana Wallis
PE 386.692v02-00
5. oktober 2007
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Rådets forordning om kompetence, gældende lov, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og om samarbejde vedrørende underholdspligt
Retsudvalget
Diana Wallis
PE 390.367v02-00
26. juni 2007
pdf  word 
UDTALELSE
om grønbog om gennemgang af forbrugerlovgivningen
Retsudvalget
1 2
Juridisk meddelelse