Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "20" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Wallis Diana"  
1 2
Diana Wallis
PE 418.146v02-00
2009 m. kovo 30 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl 25-osios metinės Komisijos teikiamos Bendrijos teisės taikymo stebėsenos ataskaitos (2007 m.)
Peticijų komitetas
Diana Wallis
PE 418.180v02-00
2009 m. vasario 13 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo
Teisės reikalų komitetas
Diana Wallis
PE 414.306v02-00
2008 m. lapkričio 4 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2001/470/EB, sukuriantis Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose
Teisės reikalų komitetas
Diana Wallis
PE 407.827v02-00
2008 m. spalio 7 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pranešimo dėl kovos su klaidinančia žinynų leidėjų reklama (Peticija Nr. 45/2006)
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Diana Wallis
PE 405.918v03-00
2008 m. liepos 1 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Parlamento naujo vaidmens ir atsakomybės įgyvendinant Lisabonos sutartį
Teisės reikalų komitetas
Diana Wallis
PE 400.486v02-00
2008 m. kovo 31 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl 2007–2013 m. ES vartotojų politikos strategijos
Teisės reikalų komitetas
Diana Wallis
PE 394.065v02-00
2007 m. gruodžio 20 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos institucijose pagrindo sukūrimo
Teisės reikalų komitetas
Diana Wallis
PE 390.448v03-00
2007 m. spalio 9 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl 23-iosios Komisijos metinės ataskaitos apie Bendrijos teisės taikymo kontrolę (2005 m.)
Peticijų komitetas
Diana Wallis
PE 386.692v02-00
2007 m. spalio 5 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje
Teisės reikalų komitetas
Diana Wallis
PE 390.367v02-00
2007 m. birželio 26 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl Žaliosios knygos dėl Vartotojų acquis persvarstymo
Teisės reikalų komitetas
1 2
Teisinis pranešimas