Dokumenti tal-Kumitati Parlamentari
20 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Wallis Diana"  
1 2
Diana Wallis
PE 418.146v02-00
30 ta' Marzu 2009
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-25 rapport annwali mill-Kummissjoni dwar il-kontroll tal-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju (2007)
Kumitat għall-Petizzjonijiet
Diana Wallis
PE 418.180v02-00
13 ta' Frar 2009
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa trans-konfinali
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Diana Wallis
PE 414.306v02-00
4 ta' Novembru 2008
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2001/470/KE ta1-Kunsill li tistabbilixxi Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Diana Wallis
PE 407.827v02-00
7 t'Ottubru 2008
pdf  word 
OPINJONI
dwar ir-Rapport dwar il-Kumpaniji Żleali li jfasslu Direttorji (Petizzjoni 45/2006)
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
Diana Wallis
PE 405.918v03-00
1 ta' Lulju 2008
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-irwol il-ġdid u r-responsabilitajiet il-ġodda tal-Parlament fl-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Liżbona
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Diana Wallis
PE 400.486v02-00
31 ta' Marzu 2008
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-istrateġija tal-Politika tal-Konsumatur ta' l-UE 2007-2013
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Diana Wallis
PE 394.065v02-00
20 ta' Diċembru 2007
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-iżvilupp tal-qafas għall-attivitajiet tar-rappreżentanti ta' l-interessi (lobbyists) fl-Istituzzjonijiet Ewropej
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Diana Wallis
PE 390.448v03-00
9 t'Ottubru 2007
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-monitoraġġ ta' l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja (2005) (it-23 rapport annwali)
Kumitat għall-Petizzjonijiet
Diana Wallis
PE 386.692v02-00
5 t'Ottubru 2007
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-kompetenza, il-liġi applikabbli, l-għarfien u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-koperazzjoni fil-qasam ta’ l-obbligi ta’ manteniment
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Diana Wallis
PE 390.367v02-00
26 ta' Ġunju 2007
pdf  word 
OPINJONI
dwar Green Paper dwar ir-Reviżjoni ta' l-Acquis tal-Konsumatur
Kumitat għall-Affarijiet Legali
1 2
Avviż legali