Dokumenty komisji parlamentarnych
Znaleziono 20 wynik(-i) dla "6 kadencja, Wallis Diana"  
1 2
Diana Wallis
PE 418.146v02-00
30 marca 2009
pdf  word 
OPINIA
w sprawie 25. rocznego sprawozdania Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (2007)
Komisja Petycji
Diana Wallis
PE 418.180v02-00
13 lutego 2009
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej
Komisja Prawna
Diana Wallis
PE 414.306v02-00
4 listopada 2008
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych
Komisja Prawna
Diana Wallis
PE 407.827v02-00
7 października 2008
pdf  word 
OPINIA
w sprawie sprawozdania dotyczącego nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów i książek telefonicznych (Petycja 45/2006)
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Diana Wallis
PE 405.918v03-00
1 lipca 2008
pdf  word 
OPINIA
w sprawie nowej roli i obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego
Komisja Prawna
Diana Wallis
PE 400.486v02-00
31 marca 2008
pdf  word 
OPINIA
w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013
Komisja Prawna
Diana Wallis
PE 394.065v02-00
20 grudnia 2007
pdf  word 
OPINIA
w sprawie określenia ram dla działalności przedstawicieli grup interesu (lobbystów) w instytucjach wspólnotowych
Komisja Prawna
Diana Wallis
PE 390.448v03-00
9 października 2007
pdf  word 
OPINIA
w sprawie kontroli stosowania prawa wspólnotowego (2005) - 23. sprawozdanie roczne
Komisja Petycji
Diana Wallis
PE 386.692v02-00
5 października 2007
pdf  word 
OPINIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie właściwości, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych
Komisja Prawna
Diana Wallis
PE 390.367v02-00
26 czerwca 2007
pdf  word 
OPINIA
w sprawie zielonej księgi w sprawie przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumenta
Komisja Prawna
1 2
Informacja prawna