Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Glante Norbert"  
Norbert Glante
PE 452.612v02-00
28 Ιανουαρίου 2011
pdf  word 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
σχετικά με τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης στις μεταφορές - βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου