Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 1 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Glante Norbert"  
Norbert Glante
PE 452.612v02-00
28. januára 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k dopravným aplikáciám globálneho navigačného satelitného systému – krátkodobá a dlhodobá politika EÚ
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Právne oznámenie